ponedjeljak, 24 Februar 2014 12:13

Prijedlog za mandatara vlade TK

S a d r ž a j :

  • Prijedlog mandatara sa obrazloženjem
  • Curriculum Vitae mandatara prof. dr. Bahrija Umihanić, dipl. ecc
  • Mjere ekonomske politike za unaprjeđenje ekonomskog i socijalnog stanja na području Tuzlanskog kantona, u periodu od 01.03.2014. do 30.06.2015. godine (Prijedlog mjera za bolji život građana Tuzlanskog kantona i BiH)
  • Sporazum o razumijevanju (način predlaganja i prihvatanja prijedloga za mandatara Vlade Tuzlanskog kantona, način izbora premijera Vlade i ministara u Vladi Tuzlanskog kantona, način saradnje te podrška u radu budućoj Vladi Tuzlanskog kantona)

 

Aktuelno

Ostale aktuelnosti