utorak, 03 Decembar 2013 16:26

Urgencija Min. finansija TK-Zakon o imovini, 3.12.13.

PREDMET: Zvanično Mišljenje Ministarstva finansija TK o primjeni odredaba Zakona o porezu na imovinu TK, traži se

Kako na nekoliko urgencija iz Ekonomsko-socijalnog vijeća TK (nekoliko puta vaše je Ministarstvo kontaktirala sekretar ESV mr. Arnela Bratovčić), kao ni na posljednju urgenciju iz Udruženja poslodavaca TK (e-mail od 15.11.2013. godine), nismo dobili nikakav odgovor u vezi sa zaključkom Ekonomsko-socijalnog vijeća TK sa sjednice od 28.10.2013. godine, a od istog je prošlo 35 dana, ovom prilikom Vam ponovo dostavljamo sadržaj e-maila od 15.11.2013. godine te molimo da se o istom očitujete. 

Na žalost, primorani smo da Vam skrenemo pažnju da ćemo, ukoliko u novom primjerenom roku ne dobijemo adekvatan odgovor (zvanično Mišljenje Ministarstva),  morati pokrenuti i druge instrumente ostvarivanja prava poslodavaca odnosno ispravljanja grešaka u radu Ministarstva koje su uočene i koje su tema ovog predmeta - a koje, suprotno zakonskom okviru, dodatno opterećuju poslovanje privrednih društava sa područja Tuzlanskog kantona.

Prijepis e-maila od 15.11.2013. godine:

„Na posljednjoj XX sjednici Ekonomsko – socijalnog vijeća za teritoriju Tuzlanskog kantona, održanoj 28.10.2013. godine, razmatrajući primjedbe Udruženja poslodavaca TK na pojedine odredbe Zakona o porezu na imovinu TK i njihovu primjenu u kontekstu istih zakona u F BiH (član 6, stav 1, tačka 5), a nakon rasprave u kojoj je učestvovala i sekretar Ministarstva finansija TK g-đa Merima Hajdarević, sekretar Ministarstva je dala jasno i nedvosmisleno tumačenje „da su navedene odredbe u proteklom periodu pogrešno tumačene i primjenjivane u MUP-u TK“ (!?). Stoga je zaključeno da će Ministarstvo finansija u roku od 7 (sedam) dana dostaviti zvanično Mišljenje o navedenim primjedbama, kako bi se u MUP-u TK (ali i drugim institucijama gdje je to neophodno) uočene nepravilnosti (pogrešna primjena / kršenje Zakona) urgentno otklonile. Mišljenje je paralelno trebalo dostaviti MUP-u TK i Ekonomsko socijalnom vijeću TK u cilju poduzimanja daljih aktivnosti i – prevashodno obavještavanja poduzetnika i privrednika o uočenim i ispravljenim nepravilnostima. Kako navedeno Mišljenje ni do danas nije stiglo, a od predviđenog roka prošlo je više od 10 dana, pozivamo Vas da isto bude HITNO urađeno i dostavljeno u skladu sa Zaključkom ESV TK“.

 

Aktuelno

Ostale aktuelnosti