petak, 14 Mart 2014 11:48

Saopćenje za javnost u vezi sa aktuelnom ekonomskom i socijalnom situacijom u Tuzli i u Federaciji BiH

ZAŠTO SU DRŽAVA I PODUZETNICI DUŽNICI ?!
Ako želimo apokaliptično društvo, zamislimo društvo bez poduzetnika !

Kako jedan manji broj medija (uglavnom oni kojima se, zbog neprofesionalnog rada, iz perioda u period smanjuje volumen gledanosti) uporno ali neuko pokušava satanizirati poduzetnike i poslodavce koji imaju neplaćene određene porezne obaveze, osjećamo potrebu i obavezu da, zbog potpune i ispravne informisanosti građana ali i njih samih, o poduzetništvu i ulozi poslodavaca u svakom društvu, kažemo nekoliko riječi.

Na prvom mjestu želimo da napravimo jasnu distinkciju između poreznih obveznika – utajivača poreza, i poreznih obveznika koji zbog niza objektivnih okolnosti, poput siromašnog i neuređenog tržišta, loše poslovne klime, nemogućnosti naplate vlastitih potraživanja i drugih sličnih razloga, u određenom periodu nisu bili u stanju da plate obračunate i evidentirane poreze. Uz prethodno navedene okolnosti, otežavajuću okolnost za poduzetnike predstavlja i činjenica da se u BiH, i nekada - porez na proizvode / usluge, i danas - porez na dodatnu vrijednost, treba(o) platiti odmah po fakturisanju (s velikom neizvjesnošću, zbog slabe „pravne države“, da li će i kada će isporučena roba / usluga biti naplaćena), umjesto da se plaća po naplati isporučene robe / usluge, odnosno kada se zatvori gotovinski tok kapitala, te da se na taj način rizik, zbog neuređenog tržišta i slabe ekonomije, dijeli između države i poduzetnika.

Bez obzira na razloge, i ovo Udruženje želi i ovom prilikom jasno naglasiti da se utaja poreza te nelegalno izvlačenje novca iz firmi prije plaćanja obaveza prema radnicima, dobavljačima i državi, treba efikasno i rigorozno sankcionisati. I tu porezni i pravosudni organi trebaju biti neumoljivi !

U prilogu se nalazi cijelo saopćenje!!

Aktuelno

Ostale aktuelnosti