utorak, 11 Februar 2014 10:26

Saopćenje za javnost UPTK - geneza događaja 11.02.14.

SAOPĆENJE ZA JAVNOST U POVODU AKTUELNIH PROTESTA  I ANGAŽMANA UDRUŽENJA POSLODAVACA TK NA PRUŽANJU POMOĆI IZNALAŽENJU RJEŠENJA – GENEZA DOGAĐAJA

Udruženje poslodavaca TK se od prvog dana protesta u Tuzli aktivno uključilo u cilju doprinosa rješavanju novonastale situacije:

  • 06.02. prijepodne, predložili smo i insistirali na održavanju hitne vanredne sjednice Ekonomsko-socijalnog vijeća TK te zauzimanju stava prema zahtjevima obespravljenih radnika i građana;
  • 07.02. (sms-om oko 12 sati te e-mailom oko 16 sati) zvanično smo tražili od premijera TK da podnese ostavaku kako bi se situacija smirila i kako bi se zaustavili rušilački pohodi – što je g. Čaušević i učinio;
  • nakon što sjednica ESV TK nije održana, 08.02.smo održali radni sastanak sa SSS TK, utvrdili jasne zaključke, saopćili ih Skupštini TK i javnosti, te predložili sastanak sa Kolegijem Skupštine TK;
  • 10.02. prijepodne, šestočlana delegacija Udruženja (u sastavu: Vinko Ćuro, Izet Imamović, prof.dr.Bahrija Umihanić, Ramiz Karić, Faik Muhić i Mehmed Pargan) održala jeradni sastanak sa Kolegijem Skupštine, kojom prilikom je uručen i prezentiran stav Udruženja u pogledu daljih pravaca djelovanja i Skupštine i Udruženja (stav je također prezentiran javnosti);
  • 10.02. poslijepodne, održali smo (javnu) sjednicu U.O. u proširenom sazivu(kojoj su prisustvovali svi zainteresirani poslodavci) u cilju verifikovanja do tada provedenih aktivnosti; u cilju razgovora i zauzimanja stavova o novonastaloj situaciji kao i o ekonomskom i socijalnom stanju u TK. Zaključeno je, pored ostalog, da:

-Udruženje neće isticati kandidate za premijera i članove nove Vlade (mada o tome, do tada, jeste bilo nezvaničnih razgovora između poslodavaca), uvažavajući molbu Kolegija Skupštine da to ne činimo zbog ustavnih i zakonskih nadležnosti političkih partija i Skupštine;

-Udruženje će u kratkom roku predložiti Skupštini TK kratkoročne i dugoročne mjereekonomske politike TK za naredni period, u cilju ubrzanog poboljšanja privrednog i socijalnog stanja na području TK, mada je značajan dio tih mjera Udruženje i ranije predlagalo;

-Posebno je komentarisan i zahtjev Udruženja poslodavaca od 23.04.2013. godine, kojim smo od Vlade TK tražili – dakle prije 10 mjeseci, da se na pozitivan način  iskoristi vakuum u radu Vlade (podsjećamo: u tome periodu Vlada nije radila 3-4 mjeseca), te da se formira ekspertna Vlada koja bi trebala pokušati ubrzati promjene nabolje a u korist svih građana TK. Na taj Zahtjev nije bilo nikakvog odgovora. Zaključak poslodavaca je bio: da je Vlada tada učinila što smo od nje zahtjevali, možda bi situacija danas bila mnogo drugačija i pozitivnija.

Sve prezentirane aktivnosti bile su u fokusu elektroničke i telefonske komunikacije oko 400 poslodavaca sa područja TK, a o čemu je i javnost, putem sredstava informisanja, redovno obavještavana.

- Operativni odbor za koordinaciju aktivnosti -

Aktuelno

Ostale aktuelnosti