četvrtak, 13 Februar 2014 10:31

Saopćenje za javnost UPTK - Mjere ek. politike, 13.02.14.

Udruženje poslodavaca TK, će, shodno zaključcima sa sastanka delegacije Udruženja i Kolegija Skupštine Tuzlanskog kantona (održanog 10. 02. 2014. g.), te na osnovu odluka organa Udruženja, u četvrtak 13. 02. 2014. godine, Kolegiju Skupštine TK prezentirati i predati dokument: PRIJEDLOG MJERA ZA BOLJI ŽIVOT GRAĐANA TUZLANSKOG KANTONA (I BiH) -službeno: prijedlog Mjera ekonomske politike za unaprjeđenje ekonomskog i socijalnog stanja na području TK u periodu od 01. 03. 2014.  do  30. 06. 2015. godine.

Prijedlog mjera radila je Radna grupa koju je imenovao Upravni odbor UP TK, a osnov za njegovo kreiranje predstavljao je dokument UP TK iz septembra 2013. godine „Stav UP TK o stanju ekonomije u TK i mogućnostima njenog unapređenja“. 

Također, prilikom kreiranja dokumenta, rukovodili smo se i našim ranijim stavom da se moć, utjecaj, rad i koristi od javnog dobra moraju disperzirati. Trenutna količina moći u rukama pojedinaca opasna je za svako društvo i neminovno je uzrok korupcije, kriminala i nezadovoljstva građana njihovim statusom. 

Izražavamo očekivanja da će predloženi dokument zadovoljiti glavne opravdane zahtjeve obespravljenih radnika, ugroženih građana i svih drugih građana na području TK, te da će njegovo provođenje u praksi, ubrzano, primjetno i znatno poboljšati ekonomsko i socijalno stanje na području TK, u narednom, kako kratkoročnom tako i dugoročnom periodu. 

Udruženje poslodavaca TK očekuje da će PRIJEDLOG MJERA ZA BOLJI ŽIVOT GRAĐANA TUZLANSKOG KANTONA (I BIH) biti prihvaćen u svim relevantnim institucijama sistema, te da će se hitno, bez odlaganja, krenuti sa njegovom realizacijom.

Poslodavci TK očekuju od Skupštine TK da svojim dignitetom i spremnošću na dijalog sa civilnim sektorom, održi uspostavljeni red i sistem te veoma brzo i konkretno ali oprezno djelovanje.

- Operativni odbor za koordinaciju aktivnosti –

 

Aktuelno

Ostale aktuelnosti