ponedjeljak, 24 Februar 2014 10:33

Saopćenje za javnost UPTK - prijedlog mandatara Vlade TK 24.2.14.

SREDSTVIMA INFORMISANJA, na ruke urednika

Poštovani, danas, 24. 02. 2014. g., Udruženje poslodavaca Tuzlanskog kantona (UP TK) predložilo je Kolegiju Skupštine Tuzlanskog kantona prof.dr. Bahriju Umihanića za mandatara Vlade TK.

Prof.dr. Bahrija Umihanić ima 48 godina. Doktor je ekonomskih nauka. Zaposlen je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Bio je angažovan i u privredi kao menadžer, te kao član ili predsjednik nadzornih i upravnih odbora velikih sistema. Prof. Umihanić istovremeno je i poduzetnik odnosno poslodavac.

„Imajući u vidu kvalitet i rezultate rada profesora Umihanića, kako u Udruženju poslodavaca, tako  i u akademskoj zajednici te u privredi u dužem proteklom periodu, a  uvažavajući  činjenicu da je vodio značajan broj međunardonih i domaćih naučnih i stručnih projekata,  daje nam za pravo da,  uz punu odgovornost, vještine i stručnost profesora Umihanića (ka timskom radu, vođenju, motiviranju,  pregovaranju, komuniciranju i odlučivanju,) promoviramo kao snažan argument prijedloga za mandatra Vlade Tuzlanskog kantona.  Dosadašnji rad prof. Umihanića  karakterizirala je otvorenost, upornost, posvećenost, proaktivnost te nadasve spremnost na promjene koje je uvijek doživljavao kao izazove a pretvarao u konkretne rezultate. Javnost, profesora Umihanića prepoznaje po njegovim istupima u medijima kada govori o problemima privrednika i  nezaposlenih, nudeći istovremeno, bez izuzetaka, objektivna rješenja kreatorima politika za prevazilaženje uočenih problema“ – stoji u obrazloženju prijedloga.

UP TK predložilo je Skupštini TK i potpisivanje svojevrsnog Sporazuma o razumijevanju kojim žele budućem premijeru i Vladi TK osigurati objektivnu i korektnu saradnju sa Skupštinom TK odnosno podršku u provođenju realnih aktivnosti i projekata za dobrobit svih građana TK.

Posebnu karakteristiku Sporazuma predstavlja i činjenica da poslodavci predlažu da se do sastava nove Vlade (12 ministarskih mjesta) dođe kroz instituciju Javnog natječaja. Poslodavci su razradili i dinamiku aktivnosti po kojoj bi, ukoliko bude razumijevanja i brzog rada u Skupštini TK, Tuzlanski kanton trebao dobiti novu Vladu do 11. 03. 2014. godine.

U prilogu vam dostavljamo tekst prijedloga kao i CV predloženog mandatara – prof. dr. Bahrije Umihanića.

S poštovanjem,

- Sekretarijat UPTK -

 

Aktuelno

Ostale aktuelnosti