Odluka o članarini

Shodno odredbama Statuta Udruženja poslodavaca u Tuzlanskom kantonu / županiji (u daljem tekstu: Udruženje), Skupština Udruženja donosi

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE 
O VISINI I NAČINU PLAĆANJA ČLANARINE U UDRUŽENJU

I

Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o visini i načinu plaćanja članarine u Udruženju - djel.broj: 18-UPuTK/04 od 24.12.2004. godine (u daljem tekstu: Odluka), utvrđuju se sljedeće izmjene i dopune:

Član II Odluke mijenja se i glasi:

Visina članarine uslovljena je brojem zaposlenika u pravnom ili fizičkom licu - članu Udruženja, a utvrđuje se prema razredima i u iznosima kako slijedi:

RAZRED

BROJ ZAPOSLENIKA

VRIJEDNOST GODIŠNJE ČLANARINE

VRIJEDNOST MJESEČNE ČLANARINE

I.

do3 zaposlenika

12,00  KM

1,00  KM

II.

od 4 do 10 zaposlenika

48,00  KM

4,00  KM

III.

od 11 do 50 zaposlenika

132,00  KM

11,00  KM

IV.

od 51 do 100 zaposlenika

612,00  KM

51,00  KM

V.

od 101 do 200 zaposlenika

1.212,00  KM

101,00  KM

VI.

preko 200 zaposlenika

2.412,00  KM

201,00  KM

 

U članu III Odluke vrši se dopuna teksta koji glasi:

Ukoliko je član Udruženja postao članom nakon prvog kvartala u godini, tada član Udruženja plaća članarinu za one mjesece u preostalom dijelu godine od mjeseca kada je pristupio u članstvo Udruženja.U ovome slučaju članarina se plaća u roku od 30 dana od dana pristupanja u članstvo Udruženja.

II

Preostali tekst Odluke ostaje nepromijenjen.

III

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke stupa na snagu danom donošenja na Skupštini Udruženja.

 

UDRUŽENJE POSLODAVACA                    Predsjedavajući Skupštine Udruženja:
U TUZLANSKOM KANTONU
Trg slobode b.b., Tuzla                            Miralem Jahić, dipl.ecc
- T U Z L A -
Djel.broj: 96-SK/13.                                                             
Tuzla, 27.09.2013. godine 

 

Obrazloženje Odluke:

Izvorna Odluka o visini i načinu plaćanja članarine u Udruženju poslodavaca Tuzlanskog kantona / županije donesena je na Osnivačkoj skupštini Udruženja krajem 2004. godine - dakle prije 9 godina. Od toga perioda do danas, na tržištu su se dešavale razne promjene. Posljednjih 5 godina obilježila je ekonomska recesija. U Udruženju su, također, nastale brojne promjene. Pored svega, ocijenjeno je da Odluka o članarini iz 2004. godine nije u skladu sa brojnim logičkim parametrima i kriterijima.

Stoga se predlaže donošenje ove Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o visini i načinu plaćanja članarine u Udruženju.

Pojašnjenje Odluke: 

Glavne karakteristike Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o visini i načinu plaćanja članarine u Udruženju su sljedeće:

1. Broj razreda za klasifikaciju članova prema broju zaposlenih povećana je za jedan (1). Četvrti razred je smanjen na maksimalan broj zaposlenika 100, te je uveden i peti razred sa brojem zaposlenika od 101 do 200;

2. Uvedena je mogućnost da se u godini učlanjenja, članarina ne plaća za cijelu godinu - nego za onoliko mjeseci koliko je član bio članom Udruženja u toj godini;

3. U odnosu na Odluku iz 2004. godine, vrijednost članarine je umanjena u prva tri razreda (manji broj zaposlenika), ostala je uglavnom ista u IV razredu, dok je povećana u V i VI razredu (veliki broj zaposlenika).

Prethodno znači da, naprimjer:

  • firma koja ima do 3 zaposlenika plaća mjesečnu članarinu od 1,00 KM za cijelu firmu (umjesto dosadašnjih 10,00 KM);
  • firma do 10 zaposlenika plaća 4,00 KM mjesečno (umjesto dosadašnjih 10,00 KM);
  • firma do 50 zaposlenika plaća 11,00 KM (umjesto dosadašnjih 21,00 KM);
  • firma do 100 zaposlenika plaća 51,00 KM (umjesto dosadašnjih 50,00 KM);
  • firma do 200 zaposlenika plaća 101,00 KM (umjesto dosadašnjih 50,00 KM) a
  • firma koja ima preko 200 ili npr. 1.200 ili 3.000 zaposlenika i više, plaća mjesečnu članarinu od 201,00 KM (umjesto dosadašnjih 100,00 KM).

 

Aktuelno

Ostale aktuelnosti