nedjelja, 02 Mart 2014 12:56

Projekt TURIZAM TK 2020, 8.10.13.

Projekt „TURIZAM TK 2020“ (u daljem tekstu: Projekt) sastoji se od niza komplementarnih aktivnosti i manifestacija kongresnog, stručnog i izložbenog karaktera, koje u međusobnom programskom i organizacijskom nadopunjavanju čine jedinstven Projekt promocije turističkih potencijala i ponude na području Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: TK)– s vizijom razvoja do 2020.

Projekt će trajati dva (2) dana: 19. i 20. XII 2013. godine,  a sastojat će se od sljedećih aktivnosti i manifestacija:

a)Konferencija „Mogućnosti i pravci razvoja privrede u Tuzlanskom kantonu“

(sa posebnim naglaskom na turističke i prehrambene potencijale u funkciji razvoja turističke privrede); 

b)Okrugli stol„Mogućnosti i šanse povećanja turističkih kapaciteta i kvaliteta turističkih usluga na području Tuzlanskog kantona“;

c)Kataloška prezentacija turističkih potenijala i ponude Tuzlanskog kantona;

d)Prezentacija i degustacija autohtonih gastronomskih specijaliteta sa područja Tuzlanskog kantona;

e)Formiranje Centra za promociju i razvoj turizma na području Tuzlanskog kantona u okviru Udruženju poslodavaca Tuzlanskog kantona (uz održavanje sjednice Skupštine Udruženja poslodavaca TK, kako bi na istoj bila donesena adekvatna Odluka o formiranju Centra).

Čitav projekat se nalazi u prilogu.

 

Aktuelno

Ostale aktuelnosti